mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Zespół Szkół Nr 3
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Zabrzu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://zs3zabrze.mobidziennik.pl/2020